Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba obwodów linii nN
Pozycja grupowania:
Napięcia na końcach obwodów nN
Pozycja grupowania:
Ogółem, miasto, wieś
Jednostka
miary
napięcie fazowe powyżej normyOgółem
napięcie fazowe powyżej normyMiasto
napięcie fazowe powyżej normyWieś
napięcie fazowe w granicach normyOgółem
napięcie fazowe w granicach normyMiasto
napięcie fazowe w granicach normyWieś
napięcie fazowe z zakresu Uzn (-10 %, -20 %)Ogółem
napięcie fazowe z zakresu Uzn (-10 %, -20 %)Miasto
napięcie fazowe z zakresu Uzn (-10 %, -20 %)Wieś
napięcie fazowe poniżej Uzn –20 %Ogółem
napięcie fazowe poniżej Uzn –20 %Miasto
napięcie fazowe poniżej Uzn –20 %Wieś