Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy działań finansowanych z KFS
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Pracownicy objęci wsparciem KFS
Pozycja grupowania:
Praca w szczególnych warunkach i charakterze
Jednostka
miary
OgółemPracownicy objęci wsparciem KFSwykonujący pracę w szczególnych warunkach oraz pracę o szczególnym charakterze
KobietyPracownicy objęci wsparciem KFSwykonujący pracę w szczególnych warunkach oraz pracę o szczególnym charakterze