Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pomoc w doborze kandydatów do pracy
Pozycja grupowania:
Sektor publiczny
Pozycja grupowania:
Pracodawcy
Pozycja grupowania:
Podział pracodawców wg ilości zatrudnionych
Jednostka
miary
W sektorze publicznympracodawcyod 1 do 9 osób
W sektorze publicznympracodawcyod 10 do 49 osób
W sektorze publicznympracodawcyod 50 do 249 osób
W sektorze publicznympracodawcy250 i więcej osób
W sektorze publicznymOgółem pracodawcy i przedsiębiorcyod 1 do 9 osób
W sektorze publicznymOgółem pracodawcy i przedsiębiorcyod 10 do 49 osób
W sektorze publicznymOgółem pracodawcy i przedsiębiorcyod 50 do 249 osób
W sektorze publicznymOgółem pracodawcy i przedsiębiorcy250 i więcej osób