Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie kosztów egzaminów, licencji
Pozycja grupowania:
Podjecia pracy do 3 miesięcy po zdaniu egzaminu, uzyskaniu licencji
Jednostka
miary
Osoby, które podjęły pracę do 3 miesięcy po zdaniu egzaminu, uzyskaniu licencji