Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Udział eksportu usług do określonego kraju w eksporcie usług ogółem
Pozycja grupowania:
pozycja
Jednostka
miary
1
2
3
4
5