Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy działań finansowanych z KFS
Pozycja grupowania:
Praca w szczególnych warunkach i charakterze
Pozycja grupowania:
Pracodawcy objeci wsparciem KFS
Jednostka
miary
wykonujący pracę w szczególnych warunkach oraz pracę o szczególnym charakterzePracodawcy objęci wsparciem KFS