Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zasoby węgla kamiennego do końca okresu obowiązywania koncesji
Pozycja grupowania:
Stan i ruch zasobów
Pozycja grupowania:
Podstawowa klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Jednostka
miary
Stan na dzień 31 grudnia roku poprzedniegoZasoby bilansowe
Stan na dzień 31 grudnia roku poprzedniegoZasoby pozabilansowe
Stan na dzień 31 grudnia roku poprzedniegoZasoby przemysłowe
Stan na dzień 31 grudnia roku poprzedniegoZasoby nieprzemysłowe
Przyrosty zasobówZasoby bilansowe
Przyrosty zasobówZasoby pozabilansowe
Przyrosty zasobówZasoby przemysłowe
Przyrosty zasobówZasoby nieprzemysłowe
Przyrosty zasobów z tytułu przeklasyfikowania zasobówZasoby bilansowe
Przyrosty zasobów z tytułu przeklasyfikowania zasobówZasoby pozabilansowe
Przyrosty zasobów z tytułu przeklasyfikowania zasobówZasoby przemysłowe
Przyrosty zasobów z tytułu przeklasyfikowania zasobówZasoby nieprzemysłowe
Ubytki zasobówZasoby bilansowe
Ubytki zasobówZasoby pozabilansowe
Ubytki zasobówZasoby przemysłowe
Ubytki zasobówZasoby nieprzemysłowe
Ubytki zasobów z tytułu przeklasyfikowania zasobówZasoby bilansowe
Ubytki zasobów z tytułu przeklasyfikowania zasobówZasoby pozabilansowe
Ubytki zasobów z tytułu przeklasyfikowania zasobówZasoby przemysłowe
Ubytki zasobów z tytułu przeklasyfikowania zasobówZasoby nieprzemysłowe
Ubytki zasobów z tytułu eksploatacji i stratZasoby bilansowe
Ubytki zasobów z tytułu eksploatacji i stratZasoby pozabilansowe
Ubytki zasobów z tytułu eksploatacji i stratZasoby przemysłowe
Ubytki zasobów z tytułu eksploatacji i stratZasoby nieprzemysłowe
Stan na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczegoZasoby bilansowe
Stan na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczegoZasoby pozabilansowe
Stan na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczegoZasoby przemysłowe
Stan na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczegoZasoby nieprzemysłowe