Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wystawy w muzeach w kraju
Pozycja grupowania:
Rodzaje wystaw w kraju
Jednostka
miary
Czasowe ogółem
Czasowe własne
Czasowe współorganizowane
Czasowe wypożyczone krajowe
Czasowe wypożyczone z zagranicy
Stałe trwające (stan w dniu 31 XII)
Stałe - otwarte w ciągu roku (stan w dniu 31 XII)