Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Linie kolejowe eksploatowane
Pozycja grupowania:
Rodzaj kolei
Pozycja grupowania:
Charakterystyka linii kolejowych
Jednostka
miary
Koleje normalnotoroweLinie wyłącznie do ruchu pasażerskiego
Koleje normalnotoroweZelektryfikowane linie wyłącznie do ruchu pasażerskiego
Koleje normalnotoroweLinie mieszane (ruch towarowy i pasażerski)
Koleje normalnotoroweZelektryfikowane linie mieszane (ruch towarowy i pasażerski)
Koleje normalnotoroweLinie z automatyczną sygnalizacją (blokadą liniową)
Koleje normalnotoroweLinie z blokada samoczynną
Koleje normalnotoroweW sieci TEN
Koleje szerokotoroweLinie wyłącznie do ruchu pasażerskiego
Koleje szerokotoroweZelektryfikowane linie wyłącznie do ruchu pasażerskiego
Koleje szerokotoroweLinie mieszane (ruch towarowy i pasażerski)
Koleje szerokotoroweZelektryfikowane linie mieszane (ruch towarowy i pasażerski)
Koleje szerokotoroweLinie z automatyczną sygnalizacją (blokadą liniową)
Koleje szerokotoroweLinie z blokada samoczynną
Koleje szerokotoroweW sieci TEN
Koleje wąskotoroweLinie wyłącznie do ruchu pasażerskiego
Koleje wąskotoroweZelektryfikowane linie wyłącznie do ruchu pasażerskiego
Koleje wąskotoroweLinie mieszane (ruch towarowy i pasażerski)
Koleje wąskotoroweZelektryfikowane linie mieszane (ruch towarowy i pasażerski)
Koleje wąskotoroweLinie z automatyczną sygnalizacją (blokadą liniową)
Koleje wąskotoroweLinie z blokada samoczynną
Koleje wąskotoroweW sieci TEN