Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą porady profilaktyczne udzielone dzieciom do lat 3
Pozycja grupowania:
Porady profilaktyczne udzielone dzieciom do lat 3, liczba dzieci, liczba porad
Jednostka
miary
liczba dzieci w wieku do lat 3 zadeklarowanych w poradni
liczba porad profilaktycznych ogółem
liczba porad w wieku do 1 roku