Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby w wieku 19 lat i więcej objęte opieką czynną
Pozycja grupowania:
Liczba osób objętych opieką czynną, wiek dorosłych
Jednostka
miary
w wieku 19-34
w wieku 35-54
w wieku 55-64
w wieku 65 i więcej