Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zadeklarowani do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Pozycja grupowania:
Liczba osób zadeklarowanych
Jednostka
miary
ogółem
w wieku 0-18 lat