Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Analitycy medyczni
Pozycja grupowania:
Pracownicy medyczni zatrudnieni
Pozycja grupowania:
płeć
Jednostka
miary
Zatrudnieni ogółemOgółem
Zatrudnieni ogółemKobiety
w tym specjaliściOgółem
w tym specjaliściKobiety