Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zapasy – materiały
Pozycja grupowania:
rodzaje materiału
Jednostka
miary
ogółem
leki
żywność
sprzęt jednorazowy
oddczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne
paliwa (gaz)
pozostałe