Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas pracy placówek opieki nad dziećmi do lat 3
Pozycja grupowania:
Czas pracy placówki
Jednostka
miary
Do pięciu godzin dziennie
Powyżej 5 do 10 godzin dziennie
Powyżej 10 godzin dziennie