Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koszty energii
Pozycja grupowania:
rodzaje energii
Jednostka
miary
ogółem
elektryczna
cieplna
pozostałe