Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Usługi obce
Pozycja grupowania:
Rodzaje usług
Jednostka
miary
ogółem
Usługi remontowe
Usługi transportowe
Usługi medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp..)
Pozostałe usługi