Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje
Pozycja grupowania:
Jednostki
Jednostka
miary
od pozostałych jednostek
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
od jednostek powiązanych