Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zobowiązania długoterminowe
Pozycja grupowania:
Jednostki
Jednostka
miary
Ogółem
wobec jednostek powiązanych
wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
wobec pozostałych jednostek