Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pielęgniarki
Pozycja grupowania:
Pielęgniarki pracujące
Pozycja grupowania:
Pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Jednostka
miary
ogółemogółem udzielający świadczeń
ogółemzatrudnieni na podstawie stosunku pracy
ogółemzatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
ogółempracujący w ramach umowy cywilno prawnej oraz na kontraktach
opieki terminowejogółem udzielający świadczeń
opieki terminowejzatrudnieni na podstawie stosunku pracy
opieki terminowejzatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
opieki terminowejpracujący w ramach umowy cywilno prawnej oraz na kontraktach
pracujące w podstawowej opiece zdrowotnejogółem udzielający świadczeń
pracujące w podstawowej opiece zdrowotnejzatrudnieni na podstawie stosunku pracy
pracujące w podstawowej opiece zdrowotnejzatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
pracujące w podstawowej opiece zdrowotnejpracujący w ramach umowy cywilno prawnej oraz na kontraktach
środowiskowe rodzinneogółem udzielający świadczeń
środowiskowe rodzinnezatrudnieni na podstawie stosunku pracy
środowiskowe rodzinnezatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
środowiskowe rodzinnepracujący w ramach umowy cywilno prawnej oraz na kontraktach
środowiskowe nauczania i wychowaniaogółem udzielający świadczeń
środowiskowe nauczania i wychowaniazatrudnieni na podstawie stosunku pracy
środowiskowe nauczania i wychowaniazatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
środowiskowe nauczania i wychowaniapracujący w ramach umowy cywilno prawnej oraz na kontraktach