Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opieka profilaktyczna nad kobietą w ciąży
Pozycja grupowania:
Opieka profilaktyczna nad kobietą w ciąży
Jednostka
miary
liczba porad udzielonych kobietom w ciąży
liczba kobiet w ciąży objetych opieką poradni
liczba kobiet w ciąży objętych opieką po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
liczba kobiet które zgłosiły się do poradni po raz pierwszy do 10. tygodnia
liczba kobiet które zgłosiły się do poradni po raz pierwszy od 10 do 14. tygodnia
liczba kobiet które zgłosiły się do poradni po raz pierwszy powyżej 14. tygodnia
Liczba kobiet przyjmujących suplementy żelaza lub kwasu foliowego (wskaźnik WHO PR4)