Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Schorzenia rozpoznane u osób w wieku 19 lat i więcej objętych opieką czynną
Pozycja grupowania:
Liczba rozpoznanych schorzeń osób w wieku 19 lat i więcej
Pozycja grupowania:
Liczba osób, u których stwierdzono schorzenie
Jednostka
miary
Gruźlica A15-A19, B90ogółem
Gruźlica A15-A19, B90osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Nowotwory C00-C97, D00-D48ogółem
Nowotwory C00-C97, D00-D48osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Choroby tarczycy E00-E07ogółem
Choroby tarczycy E00-E07osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Cukrzyca E10-E14ogółem
Cukrzyca E10-E14osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
leczeni insulinąogółem
leczeni insulinąosoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Niedokrwistość D50-D64ogółem
Niedokrwistość D50-D64osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59ogółem
Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Choroby układu krążenia I00-I99ogółem
Choroby układu krążenia I00-I99osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
przewlekła choroba reumatyczna I05-I09ogółem
przewlekła choroba reumatyczna I05-I09osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
choroba nadciśnieniowa I10-I15ogółem
choroba nadciśnieniowa I10-I15osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
choroby naczyń mózgowych I60-I69ogółem
choroby naczyń mózgowych I60-I69osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
niedokrwienna choroba serca I20-I25ogółem
niedokrwienna choroba serca I20-I25osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
przebyty zawał serca I25,2ogółem
przebyty zawał serca I25,2osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Przewlekły niezyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47ogółem
Przewlekły niezyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93ogółem
Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Choroby układu mieśniowo-kostnego i tkanki łącznej M00-M99ogółem
Choroby układu mieśniowo-kostnego i tkanki łącznej M00-M99osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnejogółem
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnejosoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Niedożywienie E40-E46ogółem
Niedożywienie E40-E46osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Zaburzenia odżywiania F50ogółem
Zaburzenia odżywiania F50osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Otyłość E65-E68ogółem
Otyłość E65-E68osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym