Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stacje dializ działające w ramach przychodni specjalistycznej, liczba wykonanych dializ
Pozycja grupowania:
Stacje dializ, liczba wykonanych dializ
Jednostka
miary
ogółem
u dzieci do lat 18