Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odwołania od orzeczenia wydanego przez jednostkę podstawową SMP
Pozycja grupowania:
Działalność odwoławcza, liczba odwołań od orzeczeń wydanych przez jednostki podstawowe
Pozycja grupowania:
Działalność odwoławcza w ramach odwołania kandydata/pracownika, pracodawcę
Jednostka
miary
O istnieniu przeciwwskazań do podjęcia / wykonywania pracyOgółem
O istnieniu przeciwwskazań do podjęcia / wykonywania pracyLiczba odwołań w ramach odwolania przez kandydata/pracownika
O istnieniu przeciwwskazań do podjęcia / wykonywania pracyLiczba odwołań w ramach odwolania przez pracodawcę
liczba przypadków potwierdzających orzeczenie jednostki podstawowejOgółem
liczba przypadków potwierdzających orzeczenie jednostki podstawowejLiczba odwołań w ramach odwolania przez kandydata/pracownika
liczba przypadków potwierdzających orzeczenie jednostki podstawowejLiczba odwołań w ramach odwolania przez pracodawcę
O braku przeciwwskazań do podjęcia / wykonywania pracyOgółem
O braku przeciwwskazań do podjęcia / wykonywania pracyLiczba odwołań w ramach odwolania przez kandydata/pracownika
O braku przeciwwskazań do podjęcia / wykonywania pracyLiczba odwołań w ramach odwolania przez pracodawcę
liczba przypadków potwierdzających orzeczenie jednostkiOgółem
liczba przypadków potwierdzających orzeczenie jednostkiLiczba odwołań w ramach odwolania przez kandydata/pracownika
liczba przypadków potwierdzających orzeczenie jednostkiLiczba odwołań w ramach odwolania przez pracodawcę