Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kontrole przeprowadzone w jednostkach podstawowych SMP
Pozycja grupowania:
Działalność kontrolna, liczba kontroli
Jednostka
miary
Liczba przeprowadzonych kontroli w jednostkach podstawowych
liczba wniosków skierowanych w trybie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy