Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność pracowni diagnostycznych medycyny nuklearnej
Pozycja grupowania:
Działalność pracowni diagnostycznych medycyny nuklearnej
Pozycja grupowania:
Działalność pracowni diagnostycznych liczba urządzeń i badań
Jednostka
miary
PET-MRliczba badań
PET-MRLiczba urządzeń
PET-CTliczba badań
PET-CTLiczba urządzeń
Gammakameraliczba badań
GammakameraLiczba urządzeń