Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Łóżka specjalistyczne w szpitalach ogólnych
Pozycja grupowania:
Łóżka specjalistyczne
Jednostka
miary
na oddziale neonatologicznym
Liczba inkubatorów
intensywnej opieki medycznej dla dzieci
intensywnej opieki toksykologicznej
intensywnej opieki oparzeń
intensywnego nadzoru kardiologicznego
Stanowiska intensywnej terapii
dla dzieci
Łóżka intensywnej opieki medycznej