Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia gruntów leśnych
Pozycja grupowania:
Formy własności leśnej
Pozycja grupowania:
TERYT (powiat)
Jednostka
miary
spółdzielniPowiaty
wspólnot gruntowychPowiaty
osób fizycznychPowiaty
pozostała prywatnaPowiaty
PrywatnaPowiaty