Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lekarze
Pozycja grupowania:
specjaizacja
Pozycja grupowania:
zatrudnienie
Jednostka
miary
psychiatrzy II stopnia i specjaliści psychiatrzyPracujący w ramach umów cywilnoprawnych w tym wymiarze nie mniejszym niż 35 godzin tygodniowo stan w dniu 31.12
psychiatrzy II stopnia i specjaliści psychiatrzyPracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12
psychiatrzy II stopnia i specjaliści psychiatrzyopłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionych
psychiatrzy II stopnia i specjaliści psychiatrzyw tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12
psychiatrzy II stopnia i specjaliści psychiatrzyzatrudnieni na podstawie stosunku pracy
psychiatrzy II stopnia i specjaliści psychiatrzyUdzielający świadczeń
psychiatrzy I stopniaPracujący w ramach umów cywilnoprawnych w tym wymiarze nie mniejszym niż 35 godzin tygodniowo stan w dniu 31.12
psychiatrzy I stopniaPracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12
psychiatrzy I stopniaopłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionych
psychiatrzy I stopniaw tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12
psychiatrzy I stopniazatrudnieni na podstawie stosunku pracy
psychiatrzy I stopniaUdzielający świadczeń
OgółemPracujący w ramach umów cywilnoprawnych w tym wymiarze nie mniejszym niż 35 godzin tygodniowo stan w dniu 31.12
OgółemPracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12
Ogółemopłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionych
Ogółemw tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12
Ogółemzatrudnieni na podstawie stosunku pracy
OgółemUdzielający świadczeń