Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pielęgniarki
Pozycja grupowania:
specjaizacja
Pozycja grupowania:
zatrudnienie
Jednostka
miary
po kursie kwalifikacyjnym z psychiatriiPracujący w ramach umów cywilnoprawnych w tym wymiarze nie mniejszym niż 35 godzin tygodniowo stan w dniu 31.12
po kursie kwalifikacyjnym z psychiatriiPracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12
po kursie kwalifikacyjnym z psychiatriiopłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionych
po kursie kwalifikacyjnym z psychiatriiw tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12
po kursie kwalifikacyjnym z psychiatriizatrudnieni na podstawie stosunku pracy
po kursie kwalifikacyjnym z psychiatriiUdzielający świadczeń
ze specjalizacją psychiatriiPracujący w ramach umów cywilnoprawnych w tym wymiarze nie mniejszym niż 35 godzin tygodniowo stan w dniu 31.12
ze specjalizacją psychiatriiPracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12
ze specjalizacją psychiatriiopłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionych
ze specjalizacją psychiatriiw tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12
ze specjalizacją psychiatriizatrudnieni na podstawie stosunku pracy
ze specjalizacją psychiatriiUdzielający świadczeń
OgółemPracujący w ramach umów cywilnoprawnych w tym wymiarze nie mniejszym niż 35 godzin tygodniowo stan w dniu 31.12
OgółemPracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12
Ogółemopłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionych
Ogółemw tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12
Ogółemzatrudnieni na podstawie stosunku pracy
OgółemUdzielający świadczeń