Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzęt medyczny
Pozycja grupowania:
rodzaj aparatu
Jednostka
miary
Aparat RTG z torem wizyjnym
Aparat RTG z opcją naczyniową i obróbką cyfrową
Mammograf
Echokardiograf
Tomograf komputerowy
Urządzenie angiograficzne, zestaw do badań naczyniowych
Rezonans magnetyczny
Akcelerator /przyśpieszacz/ liniowy
Litotrypter
Gammakamera
Analizator biochemiczny wieloparametrowy