Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sezonowy rozkład zachorowań
Pozycja grupowania:
miesiąc
Pozycja grupowania:
wg daty zachrowania / rejestracji
Jednostka
miary
XIIwg daty zachorowania
XIIwg daty rejestracji
XIwg daty zachorowania
XIwg daty rejestracji
Xwg daty zachorowania
Xwg daty rejestracji
IXwg daty zachorowania
IXwg daty rejestracji
VIIIwg daty zachorowania
VIIIwg daty rejestracji
VIIwg daty zachorowania
VIIwg daty rejestracji
VIwg daty zachorowania
VIwg daty rejestracji
Vwg daty zachorowania
Vwg daty rejestracji
IVwg daty zachorowania
IVwg daty rejestracji
IIIwg daty zachorowania
IIIwg daty rejestracji
IIwg daty zachorowania
IIwg daty rejestracji
Iwg daty zachorowania
Iwg daty rejestracji
Ogółemwg daty zachorowania
Ogółemwg daty rejestracji