Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Leczeni stacjonarnie (z ruchem międzyoddziałowym) na oddziałach w szpitalnych ogólnych
Pozycja grupowania:
leczeni na oddziałach
Jednostka
miary
leczone dzieci (w wieku do 18 lat)
leczeni ogółem