Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wypożyczenia i udostępnienia
Pozycja grupowania:
Wypożyczenia na zewnątrz/ na miejscu
Pozycja grupowania:
Kategorie wypożyczanych materiałów
Jednostka
miary
Na miejscuWypożyczenie i udostępnienie książek
Na miejscuWypożyczenie i udostępnienie czasopism oprawnych
Na miejscuWypożyczenie i udostępnienie czasopism nieoprawnych
Na miejscuWypożyczenie i udostępnienie zbiorów specjalnych
Na miejscuWypożyczenie i udostępnienie zbiorów audiowizualnych
Na miejscuWypożyczenie i udostępnienie audiobooków
Na miejscuWypożyczenie i udostępnienie dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym
Na miejscuWypożyczenie i udostępnienie kopii materiałów oryginalnych
Na zewnątrzWypożyczenie i udostępnienie książek
Na zewnątrzWypożyczenie i udostępnienie czasopism oprawnych
Na zewnątrzWypożyczenie i udostępnienie czasopism nieoprawnych
Na zewnątrzWypożyczenie i udostępnienie zbiorów specjalnych
Na zewnątrzWypożyczenie i udostępnienie zbiorów audiowizualnych
Na zewnątrzWypożyczenie i udostępnienie audiobooków
Na zewnątrzWypożyczenie i udostępnienie dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym
Na zewnątrzWypożyczenie i udostępnienie kopii materiałów oryginalnych