Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zbiory biblioteczne - ubytki
Pozycja grupowania:
Rodzaje zbiorów bibliotecznych-ubytki
Jednostka
miary
Księgozbiór ogółem
Książki
Czasopisma
Rękopisy
Stare druki
Mikroformy
Druki muzyczne
Dokumenty kartograficzne
Dokumenty graficzne
Normy, opisy patentowe
Materiały audiowizualne
w tym audiobooki
Inne zbiory
Dokumenty elektroniczne
Zbiory specjalne