Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydatki na ochronę środowiska
Pozycja grupowania:
Wydatki na usługi związane z ochroną środowiska
Jednostka
miary
Wydatki na wywóz ścieków, odprowadzanie do kanalizacji lub oczyszczanie ścieków
Wydatki na wywóz odpadów (śmieci, osadów ściekowych)