Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Członkowie zarządu powiatu
Pozycja grupowania:
Zarząd powiatu
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Członkowie zarządu powiatuOgółem
Członkowie zarządu powiatuMężczyźni
Członkowie zarządu powiatuKobiety
Radny - starosta (przewodniczący)Ogółem
Radny - starosta (przewodniczący)Mężczyźni
Radny - starosta (przewodniczący)Kobiety
Radny - wicestarostaOgółem
Radny - wicestarostaMężczyźni
Radny - wicestarostaKobiety
Radni - pozostali członkowie zarządu powiatuOgółem
Radni - pozostali członkowie zarządu powiatuMężczyźni
Radni - pozostali członkowie zarządu powiatuKobiety