Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tabor lotniczy
Pozycja grupowania:
Loty handlowe
Jednostka
miary
Loty handlowe