Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Konsultacje
Pozycja grupowania:
Działalność konsultacyjna wyszczególnienie
Pozycja grupowania:
Działalność konsultacyjna, liczba zabiegów
Jednostka
miary
Objęci ambulatoryjną rehabilitacją lecznicząLiczba zabiegów/badań diagnostycznych
Objęci ambulatoryjną rehabilitacją leczniczą w związku z patologią zawodowąLiczba zabiegów/badań diagnostycznych