Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący w firmie
Pozycja grupowania:
rodzaje pracujących
Jednostka
miary
Ogółem
inni wykonujący pracę na rzecz firmy
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę