Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Proszę wprowadzić opis towarów ujętych w poz. 15
Pozycja grupowania:
Sprzedaż hurtowa/detaliczna
Jednostka
miary
Pozostałe towary