Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tabor kolejowy
Pozycja grupowania:
Normalnotorowy/Szerokotorowy
Pozycja grupowania:
Rodzaj wagonów towarowych
Pozycja grupowania:
Własność wagonów towarowych
Jednostka
miary
Koleje normalnotoroweWagony towarowe ogółemWagony ogółem
Koleje normalnotoroweWagony towarowe ogółemWagony niebędace pojazdami przewoźnika kolejowego
Koleje normalnotoroweWęglarkiWagony ogółem
Koleje normalnotoroweWęglarkiWagony niebędace pojazdami przewoźnika kolejowego
Koleje normalnotoroweWęglarki specjalnej budowyWagony ogółem
Koleje normalnotoroweWęglarki specjalnej budowyWagony niebędace pojazdami przewoźnika kolejowego
Koleje normalnotoroweWagony kryteWagony ogółem
Koleje normalnotoroweWagony kryteWagony niebędace pojazdami przewoźnika kolejowego
Koleje normalnotoroweWagony kryte specjalnej budowyWagony ogółem
Koleje normalnotoroweWagony kryte specjalnej budowyWagony niebędace pojazdami przewoźnika kolejowego
Koleje normalnotoroweChłodnieWagony ogółem
Koleje normalnotoroweChłodnieWagony niebędace pojazdami przewoźnika kolejowego
Koleje normalnotorowePlalformyWagony ogółem
Koleje normalnotorowePlalformyWagony niebędace pojazdami przewoźnika kolejowego
Koleje normalnotorowePlatformy specjalnej budowyWagony ogółem
Koleje normalnotorowePlatformy specjalnej budowyWagony niebędace pojazdami przewoźnika kolejowego
Koleje normalnotoroweWagony z dachami otwieranymiWagony ogółem
Koleje normalnotoroweWagony z dachami otwieranymiWagony niebędace pojazdami przewoźnika kolejowego
Koleje normalnotoroweWagony specjalneWagony ogółem
Koleje normalnotoroweWagony specjalneWagony niebędace pojazdami przewoźnika kolejowego
Koleje normalnotoroweCysternyWagony ogółem
Koleje normalnotoroweCysternyWagony niebędace pojazdami przewoźnika kolejowego