Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
osoby skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Osoby skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracyKobiety
Osoby skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracyOgółem