Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
z powodu niezdolności do pracy i rehabilitacji
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Z powodu niezdolności do pracy i rehabilitacjiKobiety
Z powodu niezdolności do pracy i rehabilitacjiOgółem