Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący
Pozycja grupowania:
Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Jednostka
miary
w działalności podstawowej
w działalności podstawowej na stanowiskach bibliotekarskich
w działalności podstawowej na stanowiskach bibliotekarskich z wyższym wykształceniem bibliotekarskim
w działalności podstawowej na stanowiskach bibliotekarskich ze średnim wykształceniem bibliotekarskim
w działalności podstawowej na pozostałych stanowiskach innych niż bibliotekarskie
Ogółem