Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż pasz do karmienia zwierząt gospodarskich (bez eksportu/wywozu)
Pozycja grupowania:
Źródło pochodzenia towaru
Pozycja grupowania:
Pasze dla zwierząt gospodarskich
Jednostka
miary
z importu/przywozuPremiksy do karmienia zwierząt gospodarskich
z importu/przywozuPreparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): świń
z importu/przywozuPreparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): bydła
z importu/przywozuPreparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): drobiu
z importu/przywozuPreparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): gdzie indziej niesklasyfikowane
z produkcjiPremiksy do karmienia zwierząt gospodarskich
z produkcjiPreparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): świń
z produkcjiPreparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): bydła
z produkcjiPreparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): drobiu
z produkcjiPreparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): gdzie indziej niesklasyfikowane
ogółemPremiksy do karmienia zwierząt gospodarskich
ogółemPreparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): świń
ogółemPreparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): bydła
ogółemPreparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): drobiu
ogółemPreparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): gdzie indziej niesklasyfikowane
z zapasuPremiksy do karmienia zwierząt gospodarskich
z zapasuPreparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): świń
z zapasuPreparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): bydła
z zapasuPreparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): drobiu
z zapasuPreparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): gdzie indziej niesklasyfikowane