Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kontrakty socjalne/projekty socjalne
Pozycja grupowania:
Forma prowadzenia pracy socjalnej (MRPiPS; dział 2)
Jednostka
miary
Projekt socjalny
Kontrakt socjalny część B
Kontrakt socjalny część A