Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Miejsca pasażerskie statków pasażerskich żeglugi śródlądowej
Pozycja grupowania:
Rok budowy taboru żeglugi śródlądowej
Pozycja grupowania:
Tabor żeglugi śródlądowej - pasażerskie
Jednostka
miary
do 1949Statki pasażerskie
1950-1969Statki pasażerskie
1970-1979Statki pasażerskie
1980-1989Statki pasażerskie
1990-1999Statki pasażerskie
2000-2009Statki pasażerskie
2020 i dalszyStatki pasażerskie
2010-2019Statki pasażerskie