Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Pozycja grupowania:
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywności zawodowej 2
Pozycja grupowania:
Zgłoszenie oferty pracy 1
Jednostka
miary
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowejOferty pracy razem
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowejsubsydiowane
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowejz sektora publicznego
zatrudnienie lub inna praca zarobkowaOferty pracy razem
zatrudnienie lub inna praca zarobkowasubsydiowane
zatrudnienie lub inna praca zarobkowaz sektora publicznego
miejsca aktywizacji zawodowejOferty pracy razem
miejsca aktywizacji zawodowejsubsydiowane
miejsca aktywizacji zawodowejz sektora publicznego
stażeOferty pracy razem
stażesubsydiowane
stażez sektora publicznego
przygotowanie zawodowe dorosłychOferty pracy razem
przygotowanie zawodowe dorosłychsubsydiowane
przygotowanie zawodowe dorosłychz sektora publicznego
prace społecznie użyteczneOferty pracy razem
prace społecznie użytecznesubsydiowane
prace społecznie użytecznez sektora publicznego
dla niepełnosprawnychOferty pracy razem
dla niepełnosprawnychsubsydiowane
dla niepełnosprawnychz sektora publicznego
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiOferty pracy razem
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukisubsydiowane
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiz sektora publicznego
w ramach testu rynku pracyOferty pracy razem
w ramach testu rynku pracysubsydiowane
w ramach testu rynku pracyz sektora publicznego