Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Struktura bezrobotnych 4
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Zamieszkali na wsiOgółem
Zamieszkali na wsiKobiety
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiOgółem
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiKobiety
Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania sięOgółem
Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania sięKobiety